شرکت حساب سامان ارائه دهنده خدمات مالی و حسابرسیايران -حسابدار ي مالياتي - حسا برسی بیمه ای- ايران - كارمند حسابداري - حسابرسی تهران اظهار نامه- خريد فروش - حساب - حسابدار - استخدام - آموزش حسابدار - دانشجو حسابداری

شرکت حساب سامان,حسابداری,حسابرسی,بیمه ايران -حسابدار ي مالياتي - حسا برسی بیمه ای- ايران - كارمند حسابداري - حسابرسی تهران - حساب اظهار نامه- خريد فروش - حساب - حسابدار - استخدام - آموزش حسابدار - دانشجو حسابداری مالیات - تراز - اختتامییه -

موارد آموزشی در حسابداري

مقالات انگلیسی حسابداری 

 

Abstract: This paper examines whether auditor fees are associated with earnings management and the market reaction to the disclosure of auditor fees. Using data collected from proxy statements, we present evidence that non-audit fees are positively associated with small earnings surprises and the magnitude of discretionary accruals, while audit fees are negatively associated with these earnings management indicators. We also find evidence of a negative association between non-audit fees and share values on the date the fees were disclosed, although the effect is small in economic terms.

 

رابطه بین حق الزحمه حسابرس برای سایر خدمات حسابرسی و مدیریت سود

 

خلاصه: این مقاله به بررسی همگرایی بین حق الزحمه حسابرس و مدیریت سود و همچنین به بررسی واکنش بازار به افشای حق الزحمه حسابرس می پردازد. با استفاده از داده های جمع اوری شده، ما شواهدی ارائه می دهیم که نشان می دهد بین حق الزحمه سایر خدمات حسابرسی و میزان اقلام تعهدی رابطه مستقیم، و بین حق الزحمه سایر خدمات حسابرسی و سود غیرمنتظره یک رابطه معکوس وجود دارد. در حالی که بین حق الزحمه حسابرس و مدیریت سود رابطه معکوس وجود دارد. ما همچنین دریافتیم که بین حق الزحمه سایر خدمات حسابرسی و ارزش سهام در تاریخ اعلام حق الزحمه یک رابطه معکوس وجود دارد. اگر چه این رابطه بسیار ضعیف است.

حسابداری مالی:

خصوصییت کیفی اطلاعات مالی

صوصيات كيفي مرتبط با محتواي اطلاعات: قابل اتكا بودن ، مرتبط بودن

مربوط بودن: اطلاعاتي‌ مربوط‌ تلقي‌ مي‌شود كه‌ برتصميمات‌ اقتصادي‌ استفاده‌كنندگان‌ در ارزيابي‌ رويدادهاي‌ گذشته‌،حال‌ يا آينده‌ يا تائيد يا تصحيح‌ ارزيابيهاي‌ گذشته‌ آنها مؤثر واقع‌ شود. اطلاعات مربوط بايد داراي ارزش تاييدكنندگي و پيش بيني كنندگي باشند همچنين انتخاب‌ خاصه‌اي‌ كه‌ قرار است‌ در صورتهاي‌ مالي‌ گزارش‌ شود بايد مبتني‌بر مربوط‌بودن‌ آن‌ به‌ تصميمات‌ اقتصادي‌ استفاده‌كنندگان‌ باشد .

قابل اتكا بودن: اطلاعاتي قابل اتكاست كه داراي شرايط زير باشد: كامل بودن، احتياط، بي طرفي، بيان صادقانه، رجحان محتوا بر شكل.

 

خصوصيات كيفي مرتبط با ارائه اطلاعات: قابل فهم بودن ، قابل مقايسه بودن

قابل فهم بودن: براي‌ اينكه‌ ارائـه‌ اطلاعات‌ مالي‌ قابل‌ فهم‌ باشد لازم‌ است‌ كه‌ اقلام‌ به‌نحوي‌ مناسب‌ در يكديگر ادغام‌ و طبقه‌بندي‌ شود. در ضمن توان استفاده كنندگان از صورتهاي مالي بايد در حد آگاهي‌ معقولي‌ در مورد فعاليتهاي‌ تجاري‌ و اقتصادي‌ و نحوه‌ حسابداري‌ باشد.

قابل مقايسه بودن:صورتهاي مالي يك شركت بايد با صورتهاي مالي سالهاي قبل و همچنين صورتهاي مالي واحدهاي تجاري مشابه خود قابل مقايسه باشد. براي اين منظور رعايت ثبات رويه در بكار بردن روشهاي حسابداري و همچنين افشاي مناسب رويه هاي حسابداري و ارقام مقايسه اي مورد نياز مي باشد.

 

عوامل محدودكننده خصوصيات كيفي:ملاحظات منفعت و هزينه ، به موقع بودن ، موازنه بين خصوصيات كيفي.

 

فرهنگ اختصارات حسابداری

حرف-A

حسابهای پرداختنی

Accounts Payable

A/P

حسابهای دریافتنی

Accounts Receivable

A/R

انجمن حسابداری امریکا

American Accounting Association

AAA

میانگین زمان نگهداری موجودی

Average Age of Inventory

AAI

بنیاد تحقیقات حسابداری استرالیا

Australian Accountancy Research Foundation

AARF

استانداردهای حسابداری استرالیا

Australian Accounting Standards

AAS

هزینه یابی بر مبنای فعالیت

Activity Based Costing

ABC

انجمن حسابداران رسمی (در انگلیس)

Association of Certified Accountants

ACA

انجمن حسابداران خبره

Association of Chartered Accountants

ACA

کمیته اجرایی استانداردهای حسابداری (در امریکا)

Accounting Standard Executive Committee

AccSEC

اتاق پایاپای خودکار

Automated Clearing House

ACH

میانگین دوره وصول

Average Collection Period

ACP

سیستم بازیافت سریع بهای تمام شده(در قانون مالیاتهای آمریکانوعی روش محاسبه استهلاک است)

Accelerated Cost Recovery System

ACRS

پیش پرداخت مالیات شرکت

Advance Corporation Tax

ACT

تبلیغات

Advertising

AD

از روی ارزش – برحسب ارزش

Ad valorm

Ad val

پردازش اتوماتیک داده ها

Automated Data Processing

ADP

جدول استهلاک دارائیها

Assets Depreciation Range

ADR

انجمن حسابداران دولتی

Association of Government Accountants

AGA

سود ناخالص تعدیل شده

Adjusted Gross Income

AGI

مجمع عمومی سالانه

Annual General Meeting

AGM

موسسه آمریکایی حسابداران

American Institute of Accountants

AIA

انجمن حسابداران رسمی آمریکا

American Institute of Certified Public Accountants

AICPA

سیستم اطلاعاتی حسابداری

Accounting Information System

AIS

گروه بین المللی مطالعات حسابداری

Accountants International Study Group

AISG

حداقل مالیات جایگزین

Alternative Minimum Tax

AMT

ارزش فعلی اقساط مساوی

Present Value of Annuity

AN

خالص ارزش فعلی سالواره

Annualized net Present Value

ANPV

میانگین کیفیت محصول خروجی

Average Outgoing Quality

AOQ

حد میانگین کیفیت محصول خروجی

Average Outgoing Quality Limit

AOQL

هیات اصول حسابداری (در امریکا)

Accounting Principle Board

APB

تعهدات انباشته مزایای بعد از بازنشستگی

Accumulated Postretirement Benefit Obligation

APBO

حسابداران حافظ منافع عمومی

Accountants for the Public Interest

API

سازمان بهره وری آسیا

Asian Productivity Organization

APO

میانگین دوره پرداخت

Average Payment period

APP

نرخ سالانه به درصد

Annual Percentage Rate

APR

تئوری قیمت گذاری آربیتراژ

Arbitrage Pricing Theory

APT

سطح کیفیت قابل قبول

Acceptable Quality Level

AQL

بولتن تحقیقات حسابداری

Accounting Research Bulletin

ARB

بخش تحقیقات حسابداری

Accounting Research Division

ARD

نرخ بازده حسابداری

Accounting Rate of Return

ARR

مطالعه تحقیقاتی حسابداری

Accounting Research Study

ARS

جامعه حسابداران استرالیا

Australian Society of Accountants

ASA

هیات استانداردهای حسابداری

Accounting Standards Board

ASB

هیات استانداردهای حسابرسی

Auditing Standards Board

ASB

کمیته تدوین استانداردهای حسابداری (در انگلستان)

Accounting Standards Committee

ASC

بورس سهام آمریکا

American Stock Exchange

ASE

بیانیه ای در مورد اساس تئوری حسابداری (در سال 1966 میلادی در امریکا منتشر شد)

A Statement Of Basic Accounting Theory

ASOBAT

نشر سلسله مطالب حسابداری

Accounting Series Releases

ASRs

انجمن زنان حسابدار امریکا

American Society of Women Accountants

ASWA

بولتن اصطلاحات حسابداری

Accounting Terminology Bulletin

ATB

تجهیزات اتوماتیک آزمون گیری

Automated Test Equipment

ATE

دستگاه اتوماتیک تحویلداری بانک

Automated Teller Machine

ATM

مقررات کمک تجاری

Aid Trade Provision

ATP

انجمن زنان عضو حسابداران رسمی امریکا

American Women’s Society of Certified Public Accountants

 

 


لینک های مرتبط
  • شرکت اتوبوسرانی

    شرکت اتوبوسرانی

  • طراحی دکواسیون داخلی

    طراحی دکواسیون داخلی

  • پروژه معادن

    پروژه معادن

۴۵
۲۹
۱۸۳۸
۱۴۵۴۲۷
۵