شرکت حساب سامان ارائه دهنده خدمات مالی و حسابرسیايران -حسابدار ي مالياتي - حسا برسی بیمه ای- ايران - كارمند حسابداري - حسابرسی تهران اظهار نامه- خريد فروش - حساب - حسابدار - استخدام - آموزش حسابدار - دانشجو حسابداری

شرکت حساب سامان,حسابداری,حسابرسی,بیمه ايران -حسابدار ي مالياتي - حسا برسی بیمه ای- ايران - كارمند حسابداري - حسابرسی تهران - حساب اظهار نامه- خريد فروش - حساب - حسابدار - استخدام - آموزش حسابدار - دانشجو حسابداری مالیات - تراز - اختتامییه -

استانداردهای حسابداری

 

 

ماده استاندارد عنوان استاندارد دانلود نمایش
1 نحوه ارائه صورتهای مالی    
2  صورت وجوه جریان نقد    
3  درآمد عملیاتی    
4  ذخایر،بدهیهای احتمالی داراییهای احتمالی    
5 رویداد های بعد از تاریخ تراز نامه    
6  گزارش عملکرد مالی    
7 حسابداری موجودی مواد وکالا    
8  حسابداری پیمانهای بلند مدت    
9  حسابداری کمکهای بلاعوض دولت    
10  داراییهای ثابت مشهود    
11  افشای اطلاعات اشخاص وابسته    
12  حسابداری مخارج تامین مالی    
13  نحوه ارائه داراییها یجاری و بدهیهای جاری    
14  حسابداری سرمایه گذاریها    
15  آثار تغییر در نرخ    
16  داراییهای نامشهود    
17  صورتهای مای تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحد ها تجاری فرعی    
18  ترکیبهای تجاری    
19  سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته    
20  حسابداری اجاره ها    
21  گزارش مالی میان دوره    
22  حسابداری شرکتهای خاص    
23  گزارشگری مالی واحد های تجاری در مرحله قبل از بهره برداری    
24  گزارشگری بر حسب قسمت های مختلف    
25  فعالیت های کشاورزی    
26  طرح های مزایای بازنشستگی    
27  فعالیت های بیمه عمومی    
28  فعالیت های ساخت املاک    
29  سود هر سهم    
30  داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش وعملیات متوقف شده    
31  کاهش ارزش داراییها    

 

  • شرکت اتوبوسرانی

    شرکت اتوبوسرانی

  • طراحی دکواسیون داخلی

    طراحی دکواسیون داخلی

  • پروژه معادن

    پروژه معادن

۵۹
۶۰
۱۵۵۰
۱۴۶۹۹۷
۲۰