شرکت حساب سامان ارائه دهنده خدمات مالی و حسابرسیايران -حسابدار ي مالياتي - حسا برسی بیمه ای- ايران - كارمند حسابداري - حسابرسی تهران اظهار نامه- خريد فروش - حساب - حسابدار - استخدام - آموزش حسابدار - دانشجو حسابداری

شرکت حساب سامان,حسابداری,حسابرسی,بیمه ايران -حسابدار ي مالياتي - حسا برسی بیمه ای- ايران - كارمند حسابداري - حسابرسی تهران - حساب اظهار نامه- خريد فروش - حساب - حسابدار - استخدام - آموزش حسابدار - دانشجو حسابداری مالیات - تراز - اختتامییه -

مشاوره مالی و مالیاتی

 
مشاوره مالی و مالیاتی

 

خدمات مالی->مشاوره مالی و مالیاتی

گروه خدمات رهنما با دارا بودن سوابق درخشان و کادر مجرب ؛ خدمات مشاوره ای تخصصی خود را در تمامي زمينه هاي حسابداری ، حسابرسی ، مالياتي ، بيمه اي و نرم افزارهای مالی به شرح ذیل اعلام مینماید.

مشاوره مالی

مشاوره در بررسي مطالعات فني ، اقتصادي و سرمايه گذاري وارائه نتايج حاصل از تحليلهاي مالي

مشاوره جهت انتخاب نرم افزارهاي رايانه اي

بهترين كيفيت و كمترين هزينه را با ما تجربه خواهيد كرد

مشاوره مالياتي ، مهندسي مالياتي و پيگيري پرونده هاي مالياتي

تهيه و تنظيم نظامنامه مالي و سازماني ،تعريف چارت سازماني واحدمالي، طراحي فرمها و فرآيندهاي عملياتي انبارها ،دارائيهاي ثابت ، حقوق و دستمزد،خزانه داری و تدوين شرح وظايف حسابداران در واحدهاي مختلف

تهيه و تدوين لايحه دفاعي بيمه جهت حل و فصل دعاوي بيمه اي وكاهش جريمه هاي پرداختي بيمه اي

طراحي و بهينه سازي روشها و رويه هاي حسابداري با نگاه ويژه و منطبق با استانداردهاي حسابداري

نظارت بر امور تصفيه شركتها

  • شرکت اتوبوسرانی

    شرکت اتوبوسرانی

  • طراحی دکواسیون داخلی

    طراحی دکواسیون داخلی

  • پروژه معادن

    پروژه معادن

۴۸
۶۰
۱۵۳۹
۱۴۶۹۸۶
۱۰