شرکت حساب سامان ارائه دهنده خدمات مالی و حسابرسیايران -حسابدار ي مالياتي - حسا برسی بیمه ای- ايران - كارمند حسابداري - حسابرسی تهران اظهار نامه- خريد فروش - حساب - حسابدار - استخدام - آموزش حسابدار - دانشجو حسابداری

شرکت حساب سامان,حسابداری,حسابرسی,بیمه ايران -حسابدار ي مالياتي - حسا برسی بیمه ای- ايران - كارمند حسابداري - حسابرسی تهران - حساب اظهار نامه- خريد فروش - حساب - حسابدار - استخدام - آموزش حسابدار - دانشجو حسابداری مالیات - تراز - اختتامییه -

خدمات مالی حساب سامان

خدمات حسابداري حساب پردازان دقيق

 

حسابداري- مشاوره مالي و مالياتي - تشكيل پرونده مالياتي

 

تهيه وتنظيم اظهارنامه مالياتي وماليات بر ارزش افزوده- اخذ كد اقتصادي- تنظيم لايحه دفاعيه

 

مالي - طراحي سيستم مكانيزه حسابداري از استقرارسيستم تا صدور اسناد وتهيه گزارشات

 

حل اختلافات مالي ومالياتي - انجام امور مالي معوقه - پلمپ و تحرير دفاتر روزنامه و كل

 

اعزام حسابدار مجرب به صورت پاره وقت و تمام وقت


لینک های مرتبط
  • شرکت اتوبوسرانی

    شرکت اتوبوسرانی

  • طراحی دکواسیون داخلی

    طراحی دکواسیون داخلی

  • پروژه معادن

    پروژه معادن

۶۴
۶۰
۱۵۵۵
۱۴۷۰۰۲
۲۳