شرکت حساب سامان ارائه دهنده خدمات مالی و حسابرسیايران -حسابدار ي مالياتي - حسا برسی بیمه ای- ايران - كارمند حسابداري - حسابرسی تهران اظهار نامه- خريد فروش - حساب - حسابدار - استخدام - آموزش حسابدار - دانشجو حسابداری

حسابداري حسابرسي اظهارنامه ماليات ارزش افزودهخريد فروش فصلي

اشنایی با مفاهیم اساسی حسابداری

نظریه بازی‌ها  در حسابرسی  :

تئوری اقتصادی بازی‌ها که چند سال پیش توانست جایزه نوبل را برای ارائه‌کنندگان آن به ارمغان آورد، به زودی به یک تئوری فراگیر تبدیل شده و در رشته‌های دیگر، از جمله حسابرسی، مورد توجه قرار خواهد گرفت.

بر این اساس، فرآیند حسابرسی مانند یک بازی در برابر صاحبکار قلمداد شده و رفتارهای حسابرس هم به عنوان بازیکن تعریف می‌شود. بنابراین رفتار حسابرسان در همه رده‌ها، باید تابع اصول بازی، بر پایه استراتژی مدیران باشد که بر اساس هدف‌های حسابرسی طرح می‌شوند. هماهنگی، خود ارزیابی،

ارزیابی و پیش‌بینی رفتار مشتری، ارزیابی این که مشتری چه پیش‌بینی از رفتار حسابرس دارد و اتخاذ رفتارهای غافلگیر‌کننده و تا حد ممکن، پنهان نگاه داشتن تاکتیک‌ها و به اصطلاح رو بازی نکردن؛ از مهم‌ترین اصول یاد شده به شمار می‌آیند. الف) هماهنگی- اگر تا کنون شاهد تمرین یک تیم فوتبال بوده باشید،

تذکر‌های پی در پی مربی را شنیده‌اید که به ویژه بازیکن‌های تازه کار را به «بازی سر بالا» دعوت می‌کند. این به معنای لزوم هماهنگی با هم تیمی‌ها و در نظر‌گرفتن موقعیت بازیکنان مقابل است که بنیادی‌ترین اصول تئوری بازی است. نمونه روش‌های هماهنگی در حسابرسی را می‌توان در این موارد بر شمرد:

سرپرستی و نظارت دائم، تعریف و تقسیم مناسب کار، ارتباط تنگاتنگ اعضای‌ گروه به ویژه در رسیدگی به حساب‌های مرتبط، انتقال فوری یافته‌ها و نتیجه رسیدگی‌ها به کاربرگ‌ها، طرح شفاهی یافته‌ها در تیم(با رعایت جوانبی که سرپرست کار تعیین می‌کند)، طرح اولیه پرسش از کارکنان صاحبکار در تیم، در حد امکان برگزاری جلسه‌های مصاحبه در محل استقرار تیم، بررسی کاربرگ‌ها هم گام با رسیدگی به ویژه در مورد همکاران باسابقه کم و... از نمونه رفتارهای هماهنگ در حسابرسی هستند.

نتیجه رعایت اصول هماهنگی را می‌توان در برآیند مناسب توانایی‌های اعضای تیم، اثر بخشی و کارآیی بالا، پرهیز از دوباره کاری، جلوگیری از واکنش‌های صاحبکار در اثر پرسش‌های تکراری، جلوگیری از برداشت‌های نادرست مشتری از سطح دانش حسابرسان تیم، شناسایی رفتار گمراه‌کننده صاحبکار در برابر حسابرسان رده پایین و موارد مشابه به روشنی مشاهده کرد.

 

ارزیابی ریسک – در فرآیند ارزیابی حریف (در چارچوب تئوری بازی) در حسابرسی، ارزیابی مناسب ریسک، یک عامل جهت‌دهنده و اثربخش در تمام مرحله‌های کار است.

يکي از اثر بخش ترين ابزارها در به کارگيري تئوري بازي، آموزش پيوسته است. اين مثال قديمي که «دزد ها هميشه يک گام جلوتر از پاسبان ها هستند» به روشني گوياي اهميت آموزش، براي همه کساني است که با جلوگيري، کشف يا برخورد با سوء جريان ها سر کار دارند.

عقلانیت – حسابرس و صاحبکار دارای هدف‌هایی از حسابرسی هستند که رفتارهای آنها در برابر هم، برای رسیدن به آن‌ها است و هر رفتاری که ارزیابی شود بر خلاف رسیدن به هدف‌های یاد شده است، غیر عقلانی تلقی می‌شود.
 


بنابراین حسابرس باید میزان عقلانیت در رفتارهای صاحبکار را بسنجد تا در برابر موارد غیر منطقی، تصمیم در خور بگیرد. چون بسیاری از این رفتار‌ها برای این است که حسابرس به رفتار غیرعقلانی وادار شود یا در برابر مسوولیت‌های ناشی از شرایط ایجاد شده، پوشش لازم را فراهم نکند. سنجش رفتار‌های ياد شده از این نظر هم مهم است که بسیاری از کنش‌هایی که در حسابرسی در محیط کم خطر (که ماهیت تاییدی آن غالب است) غیر‌عقلانی به نظر می‌رسد، در محیط متقلبانه، پیامد عقلانی برای صاحبکار دارد.

بهره‌گیری از مفاهیم جبری و منطقی – بخش‌های زیادی از فرآیند حسابداری، دربرگیرنده قاعده‌هایی هستند که موجب می شوند رابطه‌ای متناظر، برابر یا متناسب بین اطلاعات هر کدام از اجزای سیستم حسابداری به وجود آید.
 

بنابراین شناخت این رابطه‌ها و تعریف برنامه‌ای مناسب، باعث می شود در زمان کم (به دلیل کلی بودن این برنامه‌ها) سطح اطمینان بیشتری در رسیدگی‌ها به دست آورد. دو سویه بودن ثبت‌های حسابداری یکی از عامل‌هایی است که به ویژه در صورت رعایت یکنواختی در ثبت‌ها، بین اجزای حساب‌ها، تناظر ایجاد می کند.

 

اصل غافلگیری – محوری‌ترین اصل در تئوری بازی، در پیش‌گرفتن رفتار‌های پیش‌بینی‌ناپذیر است.

در حسابرسی، بخش بیشتر عملیات، بر پایه برنامه‌ها و چک لیست‌های شناخته شده انجام می‌شود. از طرفی بسیاری از حسابداران، از بین افراد با پیشینه حسابرسی گزینش می‌شوند. بنابراین ویژگی پیش‌بینی‌پذیر بودن حسابرسی بسیار بالا است و این ویژگی، اثر بخشی کار را در محیط‌های پرخطر پایین می‌آورد. برای پوشش این کاستی، سه گونه چرخش کار پیشنهاد شده است: چرخش در زمان‌بندی آزمون‌ها / چرخش در اندازه آزمون‌ها / چرخش در چگونگی (محتوای) آزمون‌ها...

 


لینک های مرتبط
  • شرکت اتوبوسرانی

    شرکت اتوبوسرانی

  • طراحی دکواسیون داخلی

    طراحی دکواسیون داخلی

  • پروژه معادن

    پروژه معادن

۶۳
۶۰
۱۵۵۴
۱۴۷۰۰۱
۲۲